Klimatkrav till rimlig kostnad

Välkommen till webbinariet om Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt

Bygg- och fastighetssektorn står för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, varav hälften kommer från byggverksamheten. IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest har tillsammans i projektet Klimatkrav till rimlig kostnad tagit fram vägledning för att underlätta för bostadsföretag att ställa klimatkrav för byggprojekt. Bostadsföretag erbjuds nu bli delaktiga i omställningen till en klimatneutral byggsektor.

Vi vill därför välkomna dig till webbinariet om Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt som äger rum den 9 juni. Där belyser vi vikten av att ställa klimatkrav vid upphandling och nyttan av en vägledning. Ni kommer även få ta del av konkreta anvisningar för LCA-beräkningar i byggprojekt samt kriterier för grön finansiering baserat på vägledningen.

Plats: webbinarium

Datum: tisdag 9 Juni

Tid: 13:00 - 15:30

Här kan du se programmet för dagen.

Kontaktperson
Anders Ejlertsson Tel. 010-788 66 92 E-post: anders.ejlertsson@ivl.se

Klimatkrav till rimlig kostnad

Plats: webbinarium

Datum: Tisdag 9 Juni

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs

Anmäl dig här