Vatten – vi rustar för framtida utmaningar

IVL Svenska Miljöinstitutet har en stark samlad vattenexpertis.
Ta hjälp av oss när du behöver en gedigen kompetens och helhetssyn på vattenfrågor.

Uppdrag för rent vatten och blå ekonomi

Vi arbetar med allt från avancerad vattenreningsteknik till utveckling av blå ekonomi. Forskning på miljöeffekter och analyser är grundläggande för vår verksamhet.

Utredningar och analys

På uppdrag av kommuner, länsstyrelser och företag genomför vi riskbedömningar, inventeringar och miljöutredningar över hur olika verksamheter påverkar våra grundvatten, vattendrag, sjöar och marina ekosystem. Vi levererar beslutsunderlag och rekommendationer för minsta möjliga miljöpåverkan.

 

Cirkulär vattenrening

På vår unika pilot- och demonstrationsanläggning Hammarby Sjöstadsverk utvecklar vi världsledande teknik för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten i nära samarbete med branschen. Vi har också en testanläggning på Storsudret på Gotland där vi tillsammans med Region Gotland och flera andra aktörer utvecklar teknik för att ta vara på regnvattnet.

Hållbar blå ekonomi

IVL har sedan många år en betydande marin verksamhet på Kristinebergs forskningsstation utanför Lysekil. Tillsammans med lokala och regionala aktörer tar vi fram metoder och teknik för hållbart vattenbruk, marin teknik och förvaltning av ekosystem.


Våra testbäddar, pilotanläggningar och demonstratorer

Storsudret

Storsudret

Gotland har vid flera tillfällen de senaste åren drabbats av akut vattenbrist. Framför allt är det de södra delarna av ön, Storsudret, som är mest utsatt. Målet med testbädden i Storsudret är att göra området självförsörjande på vatten, men det är lika intressant som testbädd för framtida uppskalning.

Kristineberg

Kristineberg center

Kristineberg Research and Innovation Centre är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, RISE, Lysekils Kommun och Innovatum. Visionen för centret är att skapa ett nationellt och internationellt ledande centrum för marin forskning, innovationer och hållbar blå tillväxt.

Hammarby sjöstadsverk

Hammarby sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk är en världsledande FoU-anläggning inom vattenreningsteknik. Anläggningen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH och används i både nationella och internationella forskningsprojekt samt som test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter.

Tjänster vi erbjuder dig inom vatten

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Vattenforskning på djupet

Intensiv forskning om mikroplaster i Arktis

Mikroplast påträffas överallt i miljön: i djur, jordar, luft och vatten. Även haven och isarna i Arktis innehåller numera stora mängder mikroplast. Vad händer när isarna smälter och hur påverkar plasten ekosystemen? Det är frågor som forskarna letar svar på i flera pågående IVL-projekt.Dags för sjösättning – har du koll på din båtbottenfärg?

Vid den här tiden på året råder full aktivitet i svenska fritidsbåtshamnar. Det skrapas, slipas, tvättas och målas. Hur ska du som båtägare tänka kring valet av båtbottenfärg?Vattenreningsverk

Innovativa digitala system ska ge säkrare dricksvattenförsörjning

Klimatförändringar och urbanisering sätter press på dricksvattenproduktionen. Det IVL-ledda projektet DigiDrick har utvecklat innovativa digitala system som ska ge säkrare dricksvatten och rusta vattenproduktionen inför framtidens utmaningar.
lakvatten reningsverk

PFAS-förorenat vatten går att rena – men det kan bli kostsamt

IVL har i ett projekt testat olika tekniker för att rena PFAS-förorenat lakvatten från avfallsanläggningar. Effektiviteten har utvärderats genom praktiska försök och kostnader för teknikerna har beräknats. Resultaten visar att reningen är dyr men att den kan vara motiverad ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, så länge målet är att reducera PFOS eller de mest toxiska PFAS-ämnena.

Återanvändning av avloppsvatten

Tekniken för att rena avloppsvatten till dricksvatten finns idag. Som ett bevis på detta bryggde IVL ölet PU:REST tillsammans med Nya Carneigebryggeriet och Carlsberg Sverige.

Klimatförändringarna berör allt och alla

Vatten ett av våra största verksamhetsområden

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.