Klimatomställningen – så kan företagen leda utvecklingen

Om vi ska klara klimatutmaningen måste enskilda företag och verksamheter ställa om nu. IVL Svenska Miljöinstitutet hjälper näringsliv och offentlig sektor att leda utvecklingen och nå nettonoll- och negativa klimatutsläpp.

Beräkna, minska och påverka andra – klimatarbetet startar här

Klimatförändringarna påverkar allt, även företag och industri. Men det finns mycket näringslivet kan göra för att hejda uppvärmningen och ställa om för framtiden. En bra början är att:

1. Beräkna utsläppen

Mät och analysera verksamhetens totala klimatpåverkan, både direkta och indirekta utsläpp. När vi vet var utsläppen sker och hur stora de är kan vi börja vidta effektiva åtgärder för att minska dem.

2. Minska utsläppen

Klimatutsläppen måste minska både på kort och på lång sikt. Ta fram en åtgärdsstrategi. Det är lika viktigt att plocka lågt hängande frukter som att planera för större och mer kostsamma åtgärder.

3. Påverka andras utsläpp

Ställ klimatkrav på dina leverantörer och partners. Det sprider ringar på vattnet och är allt viktigare även för verksamhetens hållbarhetsredovisning. Visa att ni ligger steget före.

Klimatkompensation

Porträtt på man framför byggnad

Vad är klimatkompensation egentligen och vem får tillgodoräkna sig koldioxidupptaget? Kenneth Möllersten, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har genomlyst begreppet.

Parisavtalet

Det har gått fem år sedan världens länder enades om ett nytt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet. Åtagandena som länderna gör ska skärpas successivt och stämmas av globalt var femte år.

Hur påverkar Coronakrisen miljö- och klimatfrågorna?

Porträtt på kvinna i svarta kläder

Vi är bra på att ställa om - när ramarna och begränsningarna är tydliga för oss

 • Krisen låter oss omvärdera vad som är viktigt
 • Krisen låter oss upptäcka nya saker om världen
 • Krisen låter oss också testa nya sätt att göra saker på
Porträtt på man i ljusa kläder

Nedstängningen ett tillfälle att skapa hållbar mobilitet

 • Åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna
 • Milano och Berlin gör om bilväg till cykelväg
 • Historiskt tillfälle att premiera gång och cykel
Porträtt på man i mörka kläder

Tillväxtberoendet en uppenbar nackdel i situationer som denna

 • Tillväxt är inte det som gör vår ekonomi hållbar
 • Krisen visar på sårbarheten i vårt ekonomiska system
 • Det finansiella undantagstillståndet en möjlighet till en grön omställning
Porträtt av man med grå bakgrund

A chance to promote resilient and decentralized food systems

 • A sector that both suffers and thrives
 • A chance to promote and improve resilience
 • The world we promote today is the one we will have after the pandemic

Alla kan minska sin påverkan på klimatet

Klimatkontot är ett webbaserat verktyg där du kan mata in data om konsumtion och livsstil. Du får information och tips på hur du kan minska dina utsläpp och vilken påverkan olika styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser.

Klimatförändringarna berör allt och alla

Vi har lång erfarenhet av att jobba med klimatfrågor på ett eller annat sätt.

Filmer inom klimat

Tjänster vi erbjuder dig inom klimat

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in din mejladress och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.