15 mars

Elhybridfärjan Elvy. Foto: Eddie Löthman/Västtrafik

Vattenburen kollektivtrafik för ett transporteffektivt samhälle

Hur kan vattenburen persontrafik bidra till det transporteffektiva samhället och locka fler till kollektivtrafik, gång och cykel? Varmt välkommen till slutseminarium om den vattenburna kollektivtrafikens förutsättningar!

Fredagen den 15 mars 2024 redovisas slutsatserna av forskning- och innovationsprojektet PRoF, med nya kunskapsunderlag om den vattenburna trafikens potentiella roll och funktion. Resultaten diskuteras på plats med mobilitetsexperter och representanter från såväl Trafikutskottet som Regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Seminariet arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet, Vattenbussen och övriga projektdeltagare i ProF, Trivector och KTH, i samarbete med Lighthouse och 2030-sekretariatet.

Välkommen att redan nu registrera ditt intresse, så återkommer vi med mer information närmare eventet!

Anmäl ditt Interesse här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.