14 mars

Hamn fartyg på havet

Utmaningar för hamnar och sjöfart i övergången till fossilfri drift

Välkommen till ett seminarium om hamnarnas och sjöfartens utmaningar för att klara omställningen till fossilfri en verksamhet.
Ta reda på hur vi tillsammans kan stödja omställningen till fossilfria bränslen som metanol, vätgas, biogas, el och ammoniak. Vi lyfter fram konkreta scenarier för när och hur kapaciteten behöver utvecklas och vilka investeringar som krävs.

IVL Svenska Miljöinstitutet delar med sig av den innovativa bunkrings- och laddningsstrategin för Sverige, utvecklad inom Interreg-projektet Blue Supply Chains. Träffa experter från Umeå Energi, INAB, Kvarken Ports, Umeå Port och Closer Lindholmen Science Park.

Läs mer om programmet och anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.