5 mars

Nordiskt samarbete för att främja cirkulär ekonomi

Hur kan de nordiska länderna samarbeta för att stärka den cirkulära ekonomin i bygg- och fastighetssektorn? Välkommen till en workshop!

En svart text där det står Nordic Networks for Circular Construction
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.75090db718c8ae9e90665cdf/NNCC_logo_2.jpg