27 mars

Nätverksträff CCBuild Norra Sverige

På nätverksträffen får ni ta del av erfarenheter från de piloter som etablerats i Skellefteå inom ramen för projektet CCBuild North Swdn, delta i dialog kring återbruksfunktion för företag samt hur resultat från återbruksarbetet kan visualiseras.

Vintervy över Skellefteå
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.4096585218d872d2bad39d7c/skelleftea-kommun-vinterskog-unsplash.jpg