18 juni

Klimatberäkning av byggnader med BM, juni

Hur kommer Boverkets utvidgning av klimatdeklarationsdeklarationslagstiftningen påverka dig? Välkommen på ett webbinarium där vi går igenom just det.

En byggnad med text ovanpå
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.50b77f6218fe7d4cbd24d9e/Klimatberakna-event-juni.jpg