20 november

Hus med träfasad i Norge

Del 1: Grundutbildning om byggnaders klimatpåverkan och klimatdeklaration

Pris: 5 000 kr (exkl. moms)

Utbildningen är en grundutbildning där du får lära dig om klimatpåverkan från byggnader samt vad en klimatberäkning eller klimatdeklaration för byggnad är. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar olika arbetssätt att jobba med klimatpåverkan.

Utbildningen riktar sig till alla som vill lära sig mer om klimatpåverkan från byggnation och om klimatberäkningar och klimatdeklarationer för byggnader, oavsett om du själv ska räkna eller har behov av grundläggande kunskap i din yrkesroll.

Detta är första delen i en utbildningsserie och sätter grunden för de andra delarna. Denna del är dock fristående och påbyggnadsdelarna behöver inte genomföras om så inte önskas.

Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får grundläggande kunskaper om klimatpåverkan från byggnader, vad en klimatberäkning är, viktiga begrepp och metodval samt olika sätt att arbeta med frågan.

Välkommen 09:00 - 12:00, onsdag 20 november!

Förkunskapskrav

 • Inga

Utbildningen är för dig som är:

 • Fastighetsägare
 • Byggentreprenör
 • Kalkylingenjör
 • Miljökonsult
 • Miljösamordnare
 • Arkitekt/projektör

Utbildningen innehåller:

 • Bakgrund och introduktion till klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn
 • Begrepp, beräkningsmetod och omfattning gällande livscykelanalyser (LCA) och klimatdeklarationer för byggnader
 • Lagkravet om klimatdeklaration för byggnader
 • Klimatdeklarationskrav i Miljöbyggnad
 • Referensvärden för byggnader
 • Kort introduktion om olika arbetssätt och verktyg
  • Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) (ej genomgång, för mer kunskap se del 2 i utbildningsserien)
  • Produktspecifika klimatdata genom EPD:er
  • Återbruk
  • Upphandling
  • Åtgärder att minska klimatpåverkan

Gå fler utbildningsdelar och få ett paketpris!

 • Del 1+2: 9 000 kr
 • Del 1+3: 9 000 kr
 • Del 1+2+3: 13 500 kr

De andra delarna måste genomföras max 6 månader efter del 1. Rabatten dras i efterhand vid fakturering. Hitta datum för de andra delarna här Länk till annan webbplats..

Anmäl dig nedan