17 september

Återbrukade byggvaror

Grundutbildning i cirkulärt byggande - Stockholm

Utbildningen är en grundutbildning där du får lära dig mer om vad cirkulärt byggande är. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar arbetssätt i linje med cirkulära principer.

Utbildningen är en grundutbildning där du får lära dig mer om vad cirkulärt byggande är. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar arbetssätt i linje med cirkulära principer.

Utbildningen riktar sig till alla som vill veta mer om cirkulärt byggande och arbetssätt i linje med cirkulära principer, oavsett om du själv ska inventera, föreskriva cirkulära produktval, sälja eller köpa återbrukat eller har behov av grundläggande kunskap i din yrkesroll. Detta är den första (men fristående del) av flera utbildningar som ges från CCBuild. Här ges grunden för påbyggnadsdelarna.

Observera att vid detta tillfälle är utbildningen fysiskt på plats på IVLs kontor i Stockholm, Valhallavägen 81. Möjlighet finns att också gå utbildningen Inventera för återbruk med CCBuild på eftermiddagen. Anmälan görs separat.

Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare får grundläggande kunskaper om vad cirkulärt byggande är, viktiga begrepp och metodval samt olika sätt att hantera frågan.

Utbildningen kostar 4 800 kronor exklusive moms. Arbetar du på organisation ansluten till CCBuild? Då kan du delta på denna utbildning med 50 % rabatt.

Välkommen tisdag 17 september, 08:30 - 12:00!

Förkunskapskrav

Inga

Utbildning är för dig som är:

 • Fastighetsägare
 • Byggentreprenörer
 • Kalkylingenjörer
 • Miljökonsulter
 • Miljösamordnare
 • Arkitekt/projektörer

Utbildningen innehåller:

 • Bakgrund och introduktion cirkulärt inom bygg- och fastighetssektorn
 • Drivkrafter, utmaningar och exempel på lösningar för återbruk
 • Lagkrav och branschpraxis som påverkar möjligheterna till cirkulärt byggande
 • Kort introduktion om cirkulära arbetssätt och verktyg
 • CCbuilds inventeringsapp och produktbank (introduktion, för mer kunskap se del 2)
 • Klimatvinster genom värdeanalys
 • CCbuilds marknadsplats för cirkulära produkter
 • Viktiga produktgrupper

Anmäl dig nedan