27 mars

eBVD, vad är det?

För dig som är materialleverantör och vill lära dig hur använder eBVD-systemet för att deklarera miljöinformation.

person i rutig skjorta hålller mobil i händerna
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5c5566fe18c433814dcf671/anvander-mobil.jpg