13 mars

Grundutbildning i cirkulärt byggande med CCBuild - Stockholm

För dig som vill dig lära grunderna av cirkulärt byggande, inklusive återbruk och resursminimering.

Återbrukade byggvaror
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.2a74b65f18bcc32071fa576/aterbrukscentral.jpg