21 november

Del 1: Grundutbildning om byggnaders klimatpåverkan och klimatdeklaration

För dig som vill lära dig klimatberäkning eller klimatdeklarationer för byggnader. Fokus på viktiga begrepp, lagkrav och nya arbetssätt.

Solnedgång över bostadsområde
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.7b0d6088187fc7471be2a1f/stockholm-solnedgang.jpg