16 november

Elskåp på gatan med graffitti med texten Be the change

Grundkurs i omställning för arkitekter – Malmö

En grundkurs om hur ett föränderligt samhälle påverkar arkitekten. Tillsammans med Sveriges Arkitekter arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet en kurs i omställning för arkitekter.

Med tanke på de två stora globala kriser som vår planet står inför samtidigt (klimatförändringarna och den minskade biologiska mångfalden) står samhället inför en stor omställning. För att nå både klimat- och miljömålen kommer mycket att behöva förändras, inte minst hur vi tänker kring och arbetar med den byggda miljön.

Denna kurs ger en övergripande orientering om hur förändringarna påverkar arkitekternas arbete, som många tycker är svårt att hålla reda på. Målgruppen är arkitekter inom alla discipliner (husarkitekter, fysiska planerare, landskapsarkitekter och inredningsarkitekter), eftersom ett syfte med kursen är att samlas på ett tvärvetenskapligt sätt för att ta tag i de hållbarhetsfrågor som påverkar de olika faserna och skalorna i byggandet.

Kursen ges även i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. den 15 September 2023.