9 november

Fossilfri och cirkulär upphandling

Framtidens Offentliga Upphandlingar: Fossilfritt och Cirkulärt. Välkommen till ett heldags webbinarium (eller delta i utvalda delar)! Nu finns beprövade metoder och verktyg för att beräkna resurs- och klimatnytta - mål kan därmed sättas och följas upp. Vi kommer utgå från vår nylanserade hemsida "Upphandlingspanelen" och guidar er genom informationen som arbetats fram i ett flertal upphandlingsprojekt med fokus på fossilfriehet och cirkularitet. Varmt välkommen att anmäla dig!

Myntstapel med växt på träbord
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.14a84f6f18a262ab032407d4/myntstapel-med-vaxt-pa-trabord.jpg