5 oktober

Girl with bubbles

Renare luft och mindre buller i en klimatsmart stad?

Hur kan förbättrad luftkvalitet och bullernivåer i städer gynna vår hälsa och samtidigt bidra till att begränsa klimatförändringarna? Det är frågeställningen på denna konferens som anordnas av Gothenburg Air and Climate Network (GAC)* och Agenda 2030 i Väst** i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under konferensen kommer de senaste resultaten från projektet "Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar" att presenteras där miljön på utvalda förskolor i Göteborg studerats. Läs mer om eventet här Länk till annan webbplats.

Ur programmet

 • Minskade luftföroreningar och globalt klimatarbete - hur hänger det ihop?
  Håkan Pleijel, Professor vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap, Göteborgs universitet

 • Global, europeisk och nationell policyutveckling inom luftkvalitet
  Peringe Grennfelt, Senior Advisor, IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Luftkvalitet i Sverige, Göteborg och andra kommuner
  Helene Olofsson, Miljöanalytiker, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

 • Vad vet vi om hälsoeffekterna av luftföroreningar och buller?
  Peter Molnár, Forskare, Avdelningen för Arbets- och miljömedicin

 • Är elektrifieringen lösningen för en tyst, ren och klimatstart stad?
  TBA

 • Vad gör, kan och bör staden göra för en bättre luftkvalitet, ljudnivå och klimat?
  Belma Krslak, Miljöutredare på Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad