14 september

Gula badankor i plast som ligger i vatten.

Hur kan vi designa plastprodukter så att de går att återvinna?

Plast är en integrerad del av vårt moderna samhälle, men dess överanvändning och bristande återvinning har skapat en global utmaning. Vi behöver förändra detta för att säkerställa att produkter som innehåller plast kan återvinnas och fungera i en cirkulär ekonomi. Är du intresserad av att vara en del av lösningen? Då är den här konferensen perfekt dig!

Välkommen till en eftermiddag där du får ta del av konkreta exempel på framgångsrika initiativ, öka din kunskap inom området – och nätverka med andra branschaktörer.

Under konferensen kommer vi att utforska designfasens betydelse för att skapa återvinningsbara plastprodukter. Materialval, färg, tillsatser och demonteringsmöjligheter är avgörande för att produkter som innehåller plast ska kunna återvinnas. Vi behöver öka samarbetet mellan designbranschen och alla aktörer i produktionskedjan för att skapa en förändring.

Konferensen arrangeras av SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign), IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH inom ramen för projektet Design för återvinning av plastprodukter Öppnas i nytt fönster..

Datum: 14 september 2023, kl. 13-17
Plats: Undervisningshuset U21, KTH Campus, Brinellvägen 28 A, Stockholm.

Deltagande är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsade. Sista anmälningsdag är den 11 september.