24 maj

Utbildning inom biologisk mångfald

Bevarandet av biologisk mångfald har vid sidan av klimatförändringar de senaste åren fått stor uppmärksamhet och utvecklats till en nyckelfråga. Under IVL:s grundläggande utbildning får du lära dig vad biologisk mångfald är, hur den hotas och hur den kan bevaras och mätas, samt hur företag kan minska sin påverkan på biologisk mångfald. Varmt välkommen att anmäla dig!

Äng med blommor mot en blå himmel.
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.2eac00c7186755d386519a3/ang.jpg