24 maj

Del 2: Klimatdeklarera med Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

Utbildningen är en nybörjarutbildning som handlar om hur du kan klimatberäkna och redovisa klimatpåverkan från byggnader. Vi fokuserar på hur du gör beräkningen i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM).

personer som arbetar med byggnation av gröna hus
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.1cfccc9f184c4adc984fa59/Husbygge-bromma-variant.JPG