19 april

Att registrera en produkt - utbildning i eBVD

Är du materialleverantör och behöver förstå hur miljöinformation deklareras i Sverige? Passa då på att lära dig hur du registrerar produkter i eBVD-systemet. En elektronisk byggvarudeklaration (eBVD) gör det enkelt att registrera och hantera miljöinformation i ditt byggmaterial.

person skriver på laptop
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5ae47fd818530c6f0601c048/skriver-pa-laptop.jpg