8 mars

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk

Utbildningen riktar sig till dig som inventerar och bedömer hur lämpligt det är att återbruka byggvaror, men som vill vara tryggare i bedömningen av innehåll av farliga ämnen i cirkulerat material. Den omfattar lagstiftning relaterat till återbruk och farliga ämnen, bedömning av vad som är "farligt" samt inventeringsmetodik, exempel och tid för frågor. Fristående fortsättning på vår grundutbildning i cirkulärt byggande.

Desktop with an open laptop, construction drawings in rolls, construction helmet on the background of construction. 3D illustration
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5ae47fd818530c6f060f77c/construction-drawings-desktop.jpg
Sidan senast ändrad: 2023-01-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen