7 mars

Del 1: Grundutbildning om byggnaders klimatpåverkan och klimatdeklaration

Utbildningen är en grundutbildning där du får lära dig om klimatpåverkan från byggnader samt vad en klimatberäkning eller klimatdeklaration för byggnad är. Vi fokuserar på viktiga begrepp, lagkrav och introducerar olika arbetssätt att jobba med klimatpåverkan.

Desktop with an open laptop, construction drawings in rolls, construction helmet on the background of construction. 3D illustration