8 februari

Utbildning i cirkulärt byggande: Inventera för återbruk

Utbildningen riktar sig till dig som inventerar och bedömer hur lämpligt det är att återbruka byggvaror, men som vill vara tryggare i bedömningen av innehåll av farliga ämnen i cirkulerat material. Den omfattar lagstiftning relaterat till återbruk och farliga ämnen, bedömning av vad som är "farligt" samt inventeringsmetodik, exempel och tid för frågor. Fristående fortsättning på vår grundutbildning i cirkulärt byggande.

Desktop with an open laptop, construction drawings in rolls, construction helmet on the background of construction. 3D illustration
Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.5ae47fd818530c6f060f750/construction-drawings-desktop.jpg