18 mars

En byggarbetsplats med lyftkranar och en röd arbetshjälm

En gång vara alltid vara - varför är det så viktigt?

Vår gemensamma kemikalielagstiftning, Reach, skiljer mellan kemiska ämnen, blandningar av kemiska ämnen och varor. Principen har mycket stor påverkan på hur ämnen i varor klassas, vilket bland annat är avgörande för hur vi i Sverige bedömer dem när vi arbetar med utfasning av farliga ämnen. På webinariet berättar Erik Gravenfors (Kemikalieinspektionen) om principen och hur den bör tolkas för byggmaterial. Sussie Wetterlin (IVL) och Anders Ejlertsson (IVL) ger exempel hantering i Basta och eBVD.

Länk till bild: https://www.ivl.se/images/18.7342a03f17582337c2843d3/Basta.jpg
Sidan senast ändrad: 2021-03-16

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen