Åtgärder avseende diffusa partikelemissioner från bygg- och industriprocesser

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Gabriella Villamor Saucedo, Jenny Lindén, Malin Gustafsson

Keywords: Diffus damning, PM10, PM2.5

Year: 2020

Report number: B2390

Authors: Malin Gustafsson, Jenny Lindén, Gabriella Villamor Saucedo

Download publication