Dricksvattenproduktion när spelreglerna ändras - Digitalisering och automation som hjälp för klimatanpassning

Summary

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Magnus Rahmberg, Mikael Malmaeus, Mikael Olshammar, Musbau Adeoye Bello, Catharina Grundestam, Ewa Lind, Håkan Fridén, Reinert Huseby Karlsen, Sofia_Lovisa Andersson, Stephan Valley, Johan Strandberg

Year: 2020

Report number: B2389

Authors: Johan Strandberg, Reinert Huseby Karlsen, Mikael Malmaeus, Mikael Olshammar, Stephan Valley, Ewa Lind, Musbau Adeoye Bello, Catharina Grundestam, Sofia Lovisa Andersson, Magnus Rahmberg, Håkan Fridén

Download publication