Utvärdering av framtida inflödesscenarier för svenska reningsverk - Vilken effekt har tillskottsvatten på miljöpåverkan och driftskostnad?

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Sofia_Lovisa Andersson, Åsa Nilsson, Catharina Grundestam, Magnus Rahmberg

Year: 2020

Report number: B2387

Authors: Sofia Lovisa Andersson, Magnus Rahmberg, Åsa Nilsson, Catharina Grundestam, Ramesh Saagi, Sara Nilsson

Download publication