Undersökning av hälsofarliga ämnen i braxen - jämförelse mot andra arter och tolerabla intag

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Magnus Karlsson

Year: 2020

Report number: C539

Authors: Magnus Karlsson, Hannes Waldetoft

Download publication