Gemensam planering - Samverkansformer för att planera trafik och bebyggelse mot en hållbar målbild

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Åsa Hult, Henrik Kloo

Year: 2020

Report number: C523

Authors: Henrik Kloo, Christian Fredricsson Christian Dymén, Åsa Hult

Download publication