Försurning och övergödning i norra Sverige Resultat från Krondroppsnätet till och med 2018/19

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Per_Erik Karlsson, Sofie Hellsten, Gunilla Pihl-Karlsson

Year: 2020

Report number: C537

Authors: Gunilla Pihl-Karlsson, Per_Erik Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten

Download publication