MILJÖMÄRKNING AV FRITIDSBÅTSHAMNAR Underlag för ett miljömärkningssystem som syftar till att minska belastningen från fritidsbåtshamnar på den marina miljön

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Anna-Lisa Wrange, Sara Sköld, Karl Jivén, Kerstin Magnusson

Year: 2020

Report number: C517

Authors: Bianca Koroschetz, Anna-Lisa Wrange, Karl Jivén, Sara Sköld, Kerstin Magnusson, Jorunn Göransson, Henrik Bengtsson, Cecilia Solér, Per Sundberg

Download publication