Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i transport- och samhällsplaneringen?

This report is only available in Swedish. English summary is availabel in the report.

Coworkers: Åsa Hult, Johan Sanne

Year: 2020

Report number: C518

Authors: Åsa Hult, Emma Lund, Christian Fredricsson, Kristoffer Levin, Hanna Wennberg, Johan Sanne

Download publication