Underlag för utveckling av policy för förebyggande av avfall

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Tomas Ekvall, Filip Sandkvist, Jan-Olov Sundqvist, Åsa Stenmarck

Year: 2020

Report number: C480

Authors: Åsa Stenmarck, Filip Sandkvist, Jan-Olov Sundqvist, Tomas Ekvall

Download publication