Läkemedelsrening vid Ullared reningsverk - Utredning om behov och möjligheter för utökad rening av avloppsvatten från mikroföroreningar

Den här rapporten finns endast på engelska. Svensk sammanfattning finns i rapporten.

Coworkers: Christian Baresel

Year: 2020

Report number: C468

Authors: Christian Baresel, Andriy Malovanyy, Moshe Habagil, Andréas Petersén, Anders Gunnarsson, Sam Svedberg, Alexander Keucken

Download publication