Hantering av miljömål i nationell plan för transportinfrastruktur

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Henrik Kloo, Mats-Ola Larsson

Year: 2019

Report number: C467

Authors: Henrik Kloo, Mats-Ola Larsson, Annika Nilsson Malin Mårtensson

Download publication