Tillgång på skogsråvara – sammanfattning och scenarier

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Gustav Sandin Albertsson, Tomas Rydberg

Keywords: Skogsråvara, bioråvara, tillgång, potentialstudie, GROT, returraffinaderi, bränslesortiment, brännved, skogsbränsle, framtidsstudie, trädbränsle, återvunnet bränsle, returträ

Year: 2019

Report number: C466

Authors: Gustav Sandin Albertsson, Therese Sahlén Zetterberg, Tomas Rydberg

Download publication