En ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på skog och jordbruksgrödor i Sverige baserat på ozonflux

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report

Coworkers: Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Helena Danielsson

Keywords: ozon, skog, jordbruksgrödor, miljömål, Frisk Luft

Year: 2019

Report number: C460

Authors: Per_Erik Karlsson, Gunilla Pihl-Karlsson, Helena Danielsson, Håkan Pleijel (GU) Joakim Langner (SMHI)

Download publication