Transportköparens roll för ökad och hållbar sjöfart

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Linda Styhre, Malin Stare Lins

Keywords: Överflytt, transportinköp, hållbara transporter, sjöfart

Year: 2019

Report number: C443

Authors: Linda Styhre, Sara Rogerson, Vendela Santén, Lars Green

Download publication