Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Hanna Gerhardsson, Maria Ahlm, Carina Loh Lindholm

Keywords: återbruk, cirkulär

Year: 2019

Report number: B2351

Authors: Hanna Gerhardsson, Carina Loh Lindholm, Maria Ahlm

Download publication