Riskbedömning av hälso- och/eller miljöskadliga ämnen i begagnade byggvaror - Slutrapport av delprojekt inom Grön Bostad Stockholm

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Dämien Johann Bolinius, Josefina Hellström

Year: 2019

Report number: C421

Authors: Dämien Johann Bolinius, Josefina Hellström

Download publication