Potential av digitala lås för hållbara e-handelsleveranser - Slutrapport av delprojekt inom Grön Bostad Stockholm

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Martin Persson, Sönke Behrends

Keywords: e-handel, digitala lås, citylogistik, fallstudie, hållbarhet

Year: 2019

Report number: C423

Authors: Martin Persson, Sönke Behrends

Download publication