Sammanställning av kunskap och åtgärdsförslag för att minska spridning av mikroplast från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Daniel Edlund, Joakim Hållén, Lisa Winberg von Friesen, Anna-Sara Krång, Mikael Olshammar

Keywords: mikroplast, gummiasfalt, konstgräsplan, dagvattenbrunn, gummigranulat, åtgärdsförslag

Year: 2019.0

Report number: C359

Authors: Anna-Sara Krång, Mikael Olshammar, Daniel Edlund, Joakim Hållén, Elin Stenfors, Lisa Winberg von Friesen

Download publication