Gröna transportplaner, förtätning och hållbart resande – historik och tillämpning i Göteborg

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Mats-Ola Larsson

Keywords: Gröna transportplaner, förtätning, stadsplanering, hållbart resande

Year: 2019.0

Report number: C375

Authors: Mats-Ola Larsson

Download publication