Hur kan framtida styrmedel för och beskattning av personbilar utformas? - Delrapport från en Delfistudie om kilometerskatt och alternativa styrmedel

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Cecilia Hult

Keywords: Delfistudie, kilometerskatt, personbilar, nya styrmedel

Year: 2018

Report number: C356

Authors: Cecilia Hult

Download publication