Fullskaleförsök av vatten och partikeltransport i en dag- och bräddvattenanläggning Kungälv/Ytterby

This report is only abailable in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Eva-Lena Härnwall, Lisette Graae, Filip Moldan, Kerstin Magnusson, Sara Jutterström

Keywords: dagvatten, avlopp, mikroplaster, vattenföring, fältförsök

Year: 2018.0

Report number: C362

Authors: Filip Moldan, Sara Jutterström, Lisette Graae, Eva-Lena Härnwall, Kerstin Magnusson

Download publication