Olika byggsystem av betong och trä där mix av material inklusive stål ger klimatfördelar

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Martin Erlandsson

Year: 2018.0

Report number: C355

Authors: Martin Erlandsson, Tove Malmqvist

Download publication