Byggnaders klimatpåverkan, timme för timme - idag och i framtiden. - En gemensam metod för energi- och miljöklassning.

This report is only available in Swedish. English summary is available in the report.

Coworkers: Martin Erlandsson

Year: 2018.0

Report number: C352

Authors: Martin Erlandsson, Ida Adolfsson, Eje Sandberg, Björn Berggren, Nicolas Francart, Ida Adolfsson

Download publication