Översikt av indikatorer för hållbart boende - Del av förstudie om användbara kriterier för hållbart boende i Stockholms län

Coworkers: Åsa Romson, Karin Lindeberg, Erika Mata, Hanna Matschke Ekholm

Year: 2018.0

Report number: B2314

Authors: Erika Mata, Karin Lindeberg, Åsa Romson, Hanna Matschke Ekholm

Download publication