Förutsättningar för en hållbar kollektivtrafik på vatten i Stockholmsregionen

Summary

This report is only available in Swedish.

Coworkers: Johan Strandberg

Keywords: Stockholm, kollektivtrafik, vattenvägar

Year: 2014

Report number: B2193

Authors: Johan Strandberg, Sara Alongi Skenhall

Download publication