Hazardous Waste

Material recovery from waste is not always a good thing. Some wastes contain hazardous substances and if these wastes are recycled, the hazardous substances will be brought back into society in various products.

Flamskyddsmedel, mjukgörare i plaster eller vattenavvisande ämnen i textilier - många av produkterna vi omges av i dag innehåller ämnen som kan skada både vår hälsa och miljö. Det är därför viktigt att förstå vilken inverkan det har på möjligheterna till återvinning, samt hur man kan kombinera strävan efter maximal materialåtervinning med en så liten risk för spridning av farliga ämnen som möjligt.

IVL maps waste streams of hazardous waste, including hazardous substances in textiles.